Rekrutacja

1.Warsztaty gitarowe oraz skrzypcowe 2024:

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 06.05.2024

kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne, nauczyciel).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.700 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące.

Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Szczegóły w regulaminie

2.Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 05.06.2024

kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 530 zł brutto w warsztatach grupowych (3 dni po 4 godziny lekcyjne oraz wstęp wolny na koncerty)

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2032 do 04.05.2023

kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.500 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące.

Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Szczegóły w regulaminie

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2023 do 04.06.2023

kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 490 zł brutto w warsztatach grupowych (3 dni po 4 godziny lekcyjne oraz wstęp wolny na koncerty)

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: