1.Warsztaty gitarowe oraz skrzypcowe 2024:

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 06.05.2024 – kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne, nauczyciel).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.700 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące. Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Szczegóły w regulaminie

1.Guitar and violin workshops 2024:

Applications for the Workshop are accepted by email from 01.04.2024 to 06.05.2024. – kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone, musical education, teacher).

Based on the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. The total price of participation in the Workshop is PLN 1,700 gross. It includes the cost of five individual lessons (45 minutes each), guitar orchestra classes, chamber music workshops, additional workshops, admission to all concerts and accompanying events. The price does not include the cost of food and lodging.

Details in the regulations

2.Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 05.06.2024 – kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 530 zł brutto w warsztatach grupowych (3 dni po 4 godziny lekcyjne oraz wstęp wolny na koncerty)

 

2.Methodological workshops for teachers

Applications for participation in the Workshop are accepted by e-mail from 01.04.2024 to 05.06.2024 –  kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone, musical education).

Based on the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. The total price of participation in the Workshop is 530 PLN gross in the group workshop    (3 days of 4 hours of lessons and free admission to the concerts)

 

 

3.Warsztaty harfowe z Arianną Savall

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 05.06.2024 – kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 430 zł brutto w warsztatach grupowych (2 dni po 2 godziny zegarowe (25 i 26 lipca 2024) oraz próba i koncert 27.07.2024.)

 

3.Harp Workshop with Arianna Savall
Applications for the Workshop are accepted by email from 01.04.2024 to 05.06.2024 -.
kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone, musical background).
Based on the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. The total price of participation in the Workshop is 430 PLN gross in group workshops (2 days of 2 clock hours each (July 25 and 26, 2024) and a rehearsal and concert on 27.07.2024).

1.Warsztaty gitarowe oraz skrzypcowe 2024:

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 06.05.2024 – kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne, nauczyciel).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 1.700 zł brutto. Zawiera się w niej koszt pięciu lekcji indywidualnych (po 45 min.), zajęcia z orkiestry gitarowej, warsztaty muzyki kameralnej, warsztaty dodatkowe, wstęp na wszystkie koncerty i imprezy towarzyszące. Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Szczegóły w regulaminie

1.Guitar and violin workshops 2024:

Applications for the Workshop are accepted by email from 01.04.2024 to 06.05.2024. – kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone, musical education, teacher).

Based on the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. The total price of participation in the Workshop is PLN 1,700 gross. It includes the cost of five individual lessons (45 minutes each), guitar orchestra classes, chamber music workshops, additional workshops, admission to all concerts and accompanying events. The price does not include the cost of food and lodging.

Details in the regulations

2.Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 05.06.2024 – kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 530 zł brutto w warsztatach grupowych (3 dni po 4 godziny lekcyjne oraz wstęp wolny na koncerty)

 

2.Methodological workshops for teachers

Applications for participation in the Workshop are accepted by e-mail from 01.04.2024 to 05.06.2024 –  kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone, musical education).

Based on the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. The total price of participation in the Workshop is 530 PLN gross in the group workshop    (3 days of 4 hours of lessons and free admission to the concerts)

 

 

3.Warsztaty harfowe z Arianną Savall

Zgłoszenia do udziału w Warsztatach przyjmowane są drogą elektroniczną od 01.04.2024 do 05.06.2024 – kontakt@gitaralanckorona.pl (prosimy o imię i nazwiska chętnego, data urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy, wykształcenie muzyczne).

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy utworzą listę podstawową i listę rezerwową. Całkowita cena uczestnictwa w Warsztatach wynosi 430 zł brutto w warsztatach grupowych (2 dni po 2 godziny zegarowe (25 i 26 lipca 2024) oraz próba i koncert 27.07.2024.)

 

3.Harp Workshop with Arianna Savall
Applications for the Workshop are accepted by email from 01.04.2024 to 05.06.2024 -.
kontakt@gitaralanckorona.pl (please include the name of the applicant, date of birth, email address, contact phone, musical background).
Based on the submitted applications, the Organizers will create a basic list and a reserve list. The total price of participation in the Workshop is 430 PLN gross in group workshops (2 days of 2 clock hours each (July 25 and 26, 2024) and a rehearsal and concert on 27.07.2024).

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: