OGNISKO ARTYSTYCZNE TERRA ARTIS

Stowarzyszenie od 2010 roku prowadzi interdyscyplinarne Ognisko Artystyczne, w ramach którego odbywają się zajęcia edukacyjne z zakresu muzyki, śpiewu, teatru oraz sztuk plastycznych.

W centrum uwagi zawsze stoi twórczy rozwój człowieka
Oferta Ogniska skierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek i poziom zaawansowania artystycznego. Uczniowie początkujący wprowadzani są w świat kultury i sztuki, natomiast ci o wyższym poziomie zaawansowania przygotowywani są do artystycznych studiów akademickich i uprawiania zawodu artystycznego.

Uzupełnieniem całorocznej działalności edukacyjnej są organizowane przez Stowarzyszenie koncerty uczestników Ogniska oraz renomowanych, profesjonalnych artystów, wystawy i wernisaże, spotkania autorskie itd.
Dorocznym zwieńczeniem pracy Ogniska Artystycznego są Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe.

Kontakt: Susanne Nagy
terraartis@wp.pl
602 279 039

W roku szkolnym 2023/24 prowadzone są warsztaty instrumentalne (gitara, ukulele)

Warsztaty odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie oraz na plebanii parafii św. Joachima w Skawinkach.

 

Ognisko Artystyczne Terra Artis

prowadzi od lutego do czerwca 2024 projekt „Wiosna i lato w Lanckoronie 2024”. Celem tego projektu jest przygotowanie repertuaru na koncert w Lanckoronie.

Odpłatne zajęcia muzyczne (gitara, ukulele):

Rodzaj zajęćilość
spotkań
cenaI rata, do
29 lutego
2024
II rata, do
29 kwietnia
2024
warsztaty w grupie (3 osoby)
45 min.
15495 zł345 zł150 zł
warsztaty w grupie (2 osoby)
45 min.
15655 zł455 zł200 zł
warsztaty w grupie (2 osoby)
30min.
15495 zł345zł150 zł
warsztaty indywidualne
30min.
15735 zł485 zł250 zł
warsztaty indywidualne
45min.
151065 zł665 zł400 zł

Dane do przelewu: Stowarzyszenie Terra Artis Lanckorona
31-143 Lanckorona, ul. Krakowska 8
Numer konta: Santander Bank Polska S.A. 41 1090 1665 0000 0001 1419 1659

Warunki:

• Drugi semestr w roku szkolnym 2024/24 trwa od 26 lutego do 20 czerwca 2024r .

• Miejsce gwarantuje wyłącznie wpłata pierwszej raty lub całości w ustalonym terminie.

• W przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostaje kwota 10% z sumy należnej za warsztaty.

• Rezygnacja (pisemna) możliwa jest najpóźniej po pierwszych 2 lekcjach warsztatów.

• Fortepian: nie ma możliwości warsztatów grupowych, tylko lekcje indywidualne.

• Minimalna liczba chętnych na każdy instrument: 5 osób, jeżeli nie zgłosi się tyle osób, nauka na tym instrumencie nie może być prowadzona.

• Łączna liczba zajęć w semestrze to 15 spotkań. Jeżeli nauczyciel nie będzie w stanie poprowadzić lekcji, uczeń zostanie poinformowany telefonicznie lub przez sms, a lekcja będzie nadrobiona w innym terminie.

• Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji, prosimy o poinformowanie nauczyciela (telefonicznie, sms) min. 24 godzin przed lekcją. Nauczyciel postara się – w miarę możliwości- nadrobić zajęcia. Jeżeli nie ma informacji ze strony ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku nadrobić lekcji. W przypadku warsztatów grupowych odpada możliwość odrobienia zajęć dla tylko jednego nieobecnego uczestnika grupy. Jeżeli cała grupa jest nieobecna i nauczyciel został uprzednio poinformowany, zajęcia mogą zostać odrobione.

• Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z akceptacją warunków Stowarzyszenia Terra Artis Lanckorona.

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka

Wójt Gminy Lanckorona Ryszard Gonet

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: