menu-in
2
3
4
5
menu-out 
x
...

festival-lanckoronna-header
Festiwal Terra Artis
muzyka, teatr, fotografia, literatura...
międzynarodowe
warsztaty
gitarowe
w Lanckoronie

O nasSTOWARZYSZENIE TERRA ARTIS LANCKORONA

Stowarzyszenie „Terra Artis Lanckorona” istnieje od roku 2010. Skupia osoby będące przedstawicielami środowisk artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, ceramika), naukowych oraz reprezentantów świata biznesu. Wspólną misją, która przyświeca tej grupie jest wzbogacenie życia kulturalnego Lanckorony poprzez kontakt z różnymi formami sztuki. Szczególnie ważnymi w działaniach Stowarzyszenia grupami odbiorców są dzieci i młodzież, zamieszkujące Lanckoronę i sąsiednie miejscowości.

Cel działania Stowarzyszenia został określony jako: wzbogacenie życia kulturalnego Lanckorony przez kontakt z różnymi formami sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako ważnej grupy odbiorców. W praktyce oznacza to prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych w ramach Ogniska Artystycznego, a także organizację koncertów, wystaw i festiwali. Istotnym aspektem funkcjonowania „Terra Artis Lanckorona” są również zbiórki na rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej w gminie Lanckorona.

Formy aktywności Stowarzyszenia:
1. Prowadzenie warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych,…
2. Organizowanie przedstawień operowych we współpracy z Operą Krakowską (G. Donizetti -Napój Miłosny 2017, S. Moniuszko -Straszny Dwór 2019), koncertów, wystaw, festiwali oraz innych wydarzeń
3. Zbiórka darowizn i pozyskiwanie środków pomocowych na działalność Ogniska Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach Ogniska (zrealizowane projekty w programach m.in. LGD, Mecenatu Małopolski, FIO, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Starostwa Powiatowego w Wadowicach)
4. Inicjowanie i realizacja twórczych projektów interdyscyplinarnych i skupianie wokół nich przedstawicieli środowisk miejskich i wiejskich; wspieranie wzajemnego korzystania z odmiennych potencjałów obu tych środowisk;


WŁADZE
Zarząd Stowarzyszenia: Leszek Mikos (prezes), Ewa Klimala -Gądek , Susanne Nagy
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia: prof. dr hab. Jerzy Hausner

KONTAKT
terraartis@wp.pl
602 279 039
Home
Home

NASI PARTNERZY

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Zadanie jest finansowane z budżetu
Województwa Małopolskiego
w ramach V edycji
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej
Dofinansowano ze środków
Centrum Edukacji Artystycznej
malopolska
bodzet_obyw
CEA
Więcej naszych partnerów: