XVII International Guitar Workshop and Festival Terra Artis in Lanckorona

This year’s 17th International Guitar Workshop and Festival Terra Artis in Lanckorona will be held from July 18-28, 2024.

Enrollment information can be found in the “Workshops”/ “Recruitment” tab.

The lecturers will be: Tatiana Stachak, Martin Wesely, Campabell Diamond, Marek Nosal, Martin Schwarz, Petr Saidl, Michal Nagy, Pawel Kwasny, Michal Pindakiewicz, Helena Siatkowska and Marcin Siatkowski.

The guitar orchestra will be led by Martin Schwarz and the popular music workshop by Marcin Siatkowski.

This year we are proud to announce a historical harp workshop led by Arianna Savall (25-27/07/24) and choir led by Petter Udland Johansen.

There will be no shortage of accompanying workshops, concerts and other events, which we will be announcing soon.

You are cordially invited!

Organizers

XVII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis w Lanckoronie

Tegoroczne XVII Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis w Lanckoronie odbędą w terminie 18-28 lipca 2024r.

Informacja o zapisach znajduje się w zakładce „Warsztaty”/ „Rekrutacja”

Wykładowcami będą: Tatiana Stachak, Martin Wesely, Campbell Diamond, Marek Nosal, Martin Schwarz, Petr Saidl, Michał Nagy, Paweł Kwaśny, Michał Pindakiewicz, Helena Siatkowska i Marcin Siatkowski.

Orkiestrę gitarową poprowadzi Martin Schwarz. Warsztatami muzyki rozrywkowej pokieruje Marcin Siatkowski.

Odbędą się także warsztaty historycznej, prowadzone przez Ariannę Savall (25-27.07.24) oraz zajęcia chóru pod kierunkiem Pettera Udlanda Johansena.

Nie zabraknie warsztatów towarzyszących, koncertów i innych wydarzeń, o których będziemy wkrótce informować.

Zapraszamy serdecznie!

Organizatorzy

 

NASI PARTNERZY

Patronat: Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka

Wójt Gminy Lanckorona Ryszard Gonet

JM Rektor Akademii Muzycznej im. K.Pendereckiego w Krakowie prof. Wojciech Widłak

Dofinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Partner główny: