menu-in
2
3
4
5
menu-out 
x
...

festival-lanckoronna-header
Festiwal Terra Artis
muzyka, teatr, fotografia, literatura...
międzynarodowe
warsztaty
gitarowe
w Lanckoronie

o warsztatach

Lekcja gitary. • Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie to odbywający się nieprzerwanie od 2007 roku projekt z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej o ważnym wymiarze społecznym. Interdyscyplinarne warsztaty z różnych dziedzin sztuki: muzyki, poezji, literatury i teatru skierowane są zarówno do studentów, uczniów szkół muzycznych, jak i wszystkich miłośników gitary. Oprócz doskonalenia techniki gry na instrumentach, wiele uwagi poświęca się kształtowaniu wrażliwości artystycznej i poszerzaniu horyzontów twórczych uczestników.
• Integralną częścią wydarzenia jest Festiwal Terra Artis, obejmujący koncerty muzyki różnych gatunków i kierunków stylistycznych oraz inne wydarzenia.
Festiwal Terra Artis w Lanckoronie to międzynarodowe wydarzenie skupiające wokół siebie sympatyków muzyki (gitarowej, klasycznej, jazzowej oraz tradycyjnej), które spełnia ważną rolę w ożywianiu życia kulturalnego Lanckorony i okolicznych miejscowości.Co roku Festiwal przyciąga na ogólnodostępne koncerty publiczność zarówno z regionu Małopolski, jak i z całej Polski oraz z zagranicy. Stanowi także ciekawą ofertę sprzyjającą promowaniu walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego Gminy.
• Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie zostały wyróżnione w 2010 roku nagrodą Województwa Małopolskiego ,,Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz promocji i upowszechniania kultury. Od roku 2008 honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie. Wydarzenie zostało także docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego marką „Made in Małopolska” w latach 2018-2019 oraz marką „Wizytówka Małopolski” w roku 2021.