festiwal
terra artis
międzynarodowe warsztaty gitarowe

Warsztaty teatralno-poetyckie

Bronisław Maj

Warsztaty poetyckie – i dramatyczne! – także i w tym roku, będą próbą wspólnego wykreowania projektu literacko-teatralnego, którego ostatecznym rezultatem będzie – przygotowany i improwizowany – spektakl, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia (właściwie – dwa spektakle, bo i młodsza, i starsza grupa przygotuje własne przedstawienie).
Wszakże istotniejszy od finalnego widowiska jest tu sam proces jego powstawania: droga. Uczestnicy – jak co roku – sami napiszą teksty, i sami zbudują strukturę spektaklu. Praca nad tym projektem wyzwala wrażliwość i wyobraźnię – językową, symboliczną i „teatralną” – pozwala każdemu uczestnikowi odkryć – poprzez próbę nazwania – nowe światy, nowe przestrzenie duchowe i emocjonalne, ożywia, stymuluje i wzbogaca fantazję, twórcze myślenie i działanie.
„Temat” warsztatów (i finałowych spektakli) uczestnicy ustalają, wybierają i dopracowują wspólnie, w twórczej dyskusji i sporze. Swobodnie traktują – i twórczo wykorzystują – motywy literackie i kulturowe, elementy i znaki tradycji, i realne indywidualne doświadczenie. Wspólnie także decydują o sposobie (i zakresie) przedstawienia rezultatu pracy – publiczności.