festiwal
terra artis
międzynarodowe warsztaty gitarowe

Katarzyna Markowska

Warsztaty pantomimy będą nakierowane na pracę z ciałem i z wyobraźnią uczestników — nasze ciało jest wspaniałym narzędziem przekazu, za jego pomocą, nie używając słów, możemy przekazać wszystko, co chcemy. Jak smutne mogą być nasze stopy a jak radosne ramiona? Jaką opowieść mogą snuć plecy? Często nawet drobne gesty mogą wyrażać bardzo wiele. Wraz z uczestnikami będziemy pracować nad znaczeniami ukrytymi w naszych ciałach — i na bazie tego, będziemy tworzyć postacie i odgrywać krótkie etiudy (na wesoło
i liryczne).

Katarzyna Markowska, aktorka pantomimy, ukończyła Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (UW), stypendystka Exeter University (UK) na wydziale Performing Arts, instruktorka technik dramowych, nauczyciel ha-tha jogi. Aktorka w spektaklach dziecięcych i adresowanych do widzów dorosłych. Przez 6 lat kształciła się w Warszawskim Centrum Pantomimy Bartłomieja Ostapczuka oraz występowała jako aktorka Teatru Mimo. Prowadziła warsztaty pantomimy dla dzieci w ramach „Akcji Labirynt” dla Fundacji Muzyka Jest Dla Wszystkich. Pomysłodawczyni, fundatorka i Prezeska Fundacji Sztuka Ciała. Koordynatorka i realizatorka projektów z dziedziny animacji kulturalnej, edukacji społecznej oraz kulturalnej. Współpracuje także z Fundacją Drama Way, łącząc techniki teatralne z pracą edukacyjną (m.in. współtworzyła dwuletni projekt dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Art — Generacje 2015-2016” polegający na współpracy międzypokoleniowej mieszkańców Warszawy i Podkarpacia). Pomysłodawca
i realizatorka projektu „Innolandia” łączącego pracę teatralną z tematem tolerancji i tożsamości. Projekt adresowany do dzieci defaworyzowanych społecznie.