festiwal
terra artis
międzynarodowe warsztaty gitarowe

Organizatorzy

    • Stowarzyszenia Terra Artis
    • Lanckorona
    • 12 763 87 97

stowarzyszenie terra artis

Stowarzyszenie „Terra Artis Lanckorona” to grupa osób będących przedstawicielami środowisk artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, ceramika), naukowych oraz reprezentantów świata biznesu. Wspólną misją, która przyświeca tej grupie jest wzbogacenie życia kulturalnego Lanckorony poprzez kontakt z różnymi formami sztuki. Szczególnie ważnymi w działaniach Stowarzyszenia grupami odbiorców są dzieci i młodzież, zamieszkujące Lanckoronę i sąsiednie miejscowości. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi warsztaty i zajęcia edukacyjne w ramach Ogniska Artystycznego, a także organizuje koncerty, wystawy i festiwale. Istotnym aspektem funkcjonowania „Terra Artis Lanckorona” są również zbiórki na rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej w gminie Lanckorona. Podczas Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych członkowie Stowarzyszenia będą odpowiedzialni m.in. za kierownictwo artystyczne przedsięwzięcia, opracowanie i realizację programu oraz organizację zajęć indywidualnych i grupowych. zakładka terra artis