festiwal
terra artis
międzynarodowe warsztaty gitarowe

Organizatorzy

stowarzyszenie terra artis

Stowarzyszenie „Terra Artis Lanckorona” to grupa osób będących przedstawicielami środowisk artystycznych (muzyka, plastyka, taniec, ceramika), naukowych oraz reprezentantów świata biznesu. Wspólną misją, która przyświeca tej grupie jest wzbogacenie życia kulturalnego Lanckorony poprzez kontakt z różnymi formami sztuki. Szczególnie ważnymi w działaniach Stowarzyszenia grupami odbiorców są dzieci i młodzież, zamieszkujące Lanckoronę i sąsiednie miejscowości.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi warsztaty i zajęcia edukacyjne w ramach Ogniska Artystycznego, a także organizuje koncerty, wystawy i festiwale. Istotnym aspektem funkcjonowania „Terra Artis Lanckorona” są również zbiórki na rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej w gminie Lanckorona.

Podczas Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych członkowie Stowarzyszenia będą odpowiedzialni m.in. za kierownictwo artystyczne przedsięwzięcia, opracowanie i realizację programu oraz organizację zajęć indywidualnych i grupowych.

zakładka terra artis

agencja artystyczna gap

Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o. o. działa od 2013 roku. Tworzący je zespół młodych ludzi wywodzi się z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, w ramach której od kilku lat realizował projekty o charakterze kulturalnym. Dzięki temu, pomimo krótkiego okresu istnienia, Agencja może pochwalić się niemałym doświadczeniem i wieloma ciekawymi przedsięwzięciami.

Działalność Agencji skupia się przede wszystkim na obszarze kultury i sztuki. Przedsiębiorstwo aktywnie współpracuje z uczelniami artystycznymi, placówkami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi. W gronie współpracowników jednostki można wymienić chociażby krakowską Akademię Sztuk Pięknych, Narodowe Centrum Kultury, MOCAK czy Radio Kraków.

W swojej ofercie Agencja posiada organizację między innymi:
koncertów i widowisk muzycznych;
spektakli teatralnych;
wystaw i wernisaży;
warsztatów z zakresu edukacji artystycznej;
targów, sympozjów oraz konferencji;
imprez tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji skierowanych dla środowiska akademickiego.

W trakcie Warsztatów pracownicy Agencji odpowiadać będą za przeprowadzenie procesu rekrutacji, obsługę finansową i prawną oraz promocję medialną wydarzenia.

www.aagap.pl